Vai sūkni ir iespējams darbināt, izmantojot frekvences pārveidotāju?

Grundfos piedāvā lielu skaitu sūkņu ar regulējamu ātrumu, kurus dēvē par „E-pumps” un kuri ir aprīkoti ar Grundfos MGE motoriem ar integrētu frekvences pārveidotāju. Ražošanas un materiālās izmaksas ir zemākas, salīdzinot ar sūkņu risinājumiem, kuri ir aprīkoti ar ārējiem frekvences pārveidotājiem. Papildus tam tiek novērstas tehniskās problēmas, kas var rasties ārējiem frekvences pārveidotājiem.

Turklāt MGE motori piedāvā lielu skaitu papildu funkciju un priekšrocību. Gadījumos, kad konkrētam pielietojuma veidam nav pieejams neviens E-pump sūknis, parasti ir iespējams izmantot Grundfos piedāvātos trīsfāžu rūpnieciskos motorus, pievienojot ārēju frekvences pārveidotāju. Ikvienā gadījumā ir jāizskata ekspluatācijas instrukcijās un datu lapā norādītā tehniskā informācija.