Sūkņa pārbaude

Produkta apraksts

Pārskats

Pārskats par iespējām ietaupīt enerģiju

Sūkņa pārbaude ir Grundfos izveidots diagnostikas rīks, kas nosaka pārmērīgu enerģijas patēriņu jebkāda veida sūknēšanas sistēmā. Mūsu pieredze sūkņu pārbaudēs rāda, ka ir iespējams ietaupīt 30-50% no sūkņu patērētās enerģijas, kas jūsu instalācijai nozīmē ievērojamas ietaupījumu iespējas un nedaudz lielāku atbalstu videi.

Sūkņa pārbaudi, balstoties uz mērījumiem, veic Grundfos speciālisti vai deliģēti servisa partneri. Tā koncentrējas uz sūkņa apstrādāto materiāla apjomu un plūsmas izmaiņām salīdzinoši īsā un noteiktā laika posmā. Grundfos speciālisti uzstāda dažādas mērierīces, lai izmērītu un protokolētu šādas vērtības:

  • aprēķināmās vērtības, piemēram, caurplūdums un enerģijas patēriņš;
  • analogās vērtības, piemēram, spiediens, temperatūra, ūdens līmeņi utt.;
  • negadījumu vērtības, piemēram, sūkņa ieslēgšanās/izslēgšanās, vārsta atvēršanās/aizvēršanās

Pārbaudē tiek novērtēts jūsu sūkņu kopējais lietderības koeficients un tiek piedāvātas izmaiņas, kas jāveic, lai uzlabotu efektivitāti. Priekšlikumi ir pamatoti ar aprēķiniem par potenciālo ekonomiju, CO2 emisijas samazināšanu un ieguldījumu atmaksāšanās laiku.

Priekšrocības

  • Ievērojami ekspluatācijas izmaksu ietaupījumi
  • Nozīmīgs instalācijas radīto oglekļa emisiju ietekmes uz vidi samazinājums

 

Pieteikt pakalpojumu

Sazinieties ar mums

Piesakiet sev vēlamo servisa pakalpojumu   


Telefons

(+371) 6714 9640