Lietotājs

SVARĪGS DROŠĪBAS PAZIŅOJUMS PAR GRUNDFOS UNILIFT APB 3-FĀZU DRENĀŽAS SŪKŅIEM UN MULTILIFT MSS 3-FĀZU PACELŠANAS STACIJĀM

Šis ir drošības paziņojums par Grundfos UNILIFT APB 3-fāzu drenāžas sūkņiem un Grundfos MULTILIFT MSS 3-fāzu pacelšanas stacijām.


Mēs rakstām Jums, jo mums radušās aizdomas, ka Jūsu rīcībā varētu būt viens no šiem produktiem.


Balstoties uz mūsu veikto izmeklēšanu, esam secinājuši, ka noteiktos apstākļos minētie produkti var radīt strāvas trieciena risku. Nepieskarieties sūknim vai pacelšanas stacijai, ja tā ir iedarbināta.


Brīdinājums attiecas vienīgi uz UNI APB 3-fāzu sūkņiem, kas ražoti n
o 2016. gada 49. nedēļas līdz 2017. gada 37. nedēļai, un MULTILIFT MSS 3-fāzu, kas ražoti no 2012. gada 27. nedēļas līdz 2017. gada 37. nedēļai, jo citi modeļi atšķiras no skartajiem modeļiem. Lūdzu, izmantojiet klāt pievienotās instrukcijas, lai identificētu skartos produktus.

Grundfos aicina Jūs nekavējoties pārbaudīt, vai Jūsu īpašumā ir UNILIFT APB 3-fāzu drenāžas sūknis vai MULTILIFT MSS 3-fāzu pacelšanas stacija. Šādā gadījumā, nekavējoties sazinieties ar uzstādītāju vai Grundfos servisa pārstāvi, lai saremontētu vai aizstātu savu produktu.


Ja Jums pieder kāds no minētajā periodā ražotajiem produktiem:

1. Nepieskarieties sūknim, kamēr tas ir pieslēgts elektrotīklam.
2. Ja vēlaties pārbaudīt produktu, atvienojiet to no strāvas padeves.
3. Ja nezināt, kā atvienot sūkni vai pacelšanas staciju no strāvas padeves, nekavējoties sazinieties ar uzstādītāju vai Grundfos servisa pārstāvi [29384105], lai veiktu pārbaudi un vienotos par nomaiņu vai remontu.
4. Grundfos aizstās Jūsu UNILIFT APB 3-phase vai MULTILIFT MSS 3-phase bez maksas.
5. Ja izmantojat sūkni mobiliem nolūkiem, pārtrauciet tā izmantošanu.

Ja Jums rodas papildu jautājumi, sazinieties ar Grundfos servisa pārstāvi vai savu uzstādītāju. 

Mēs atvainojamies par sagādātajām neērtībām, taču drošība, atbildība un uzticamība ir mūsu galvenā prioritāte.

Lejuplādēt norādījumus bojāto produktu identifikācijai

 

Iet uz J&A šeit.