DMH

Pārskats

Pārskats

DMH hidrauliski darbinātiem virzuļa diafragmas dozēšanas sūkņiem no 0.15 l/h līdz 2x1500 l/h ar spiediena diapazonu no 200 līdz 4 bāriem

Vispārēja informācija

DMH sērijā ietilpst izcili izturīgi un robusti sūkņi izmantošanai gadījumos, kur nepieciešama uzticama dozēšana un spēja darboties ar augstu spiedienu, piemēram, ražošanas tehnoloģijās. DMH 28x ir īpaši konstruēts pielietojumam ar augstu spiedienu diapazonā no 50 līdz 200 bāriem. Šīs sērijas sūkņi ir ļoti daudzpusīgi: tie nosedz plašu plūsmas diapazonu un piedāvā dažādus dozēšanas galvu lielumus, materiālus un piederumus. Mūsu klienti visā pasaulē gadiem ilgi ir baudījuši savu DMH sūkņu ekspluatāciju bez problēmām.

Precīza dozēšana - vienmēr

DMH sērijas sūkņiem piemīt ļoti augsta dozēšanas precizitāte un tie nodrošina precīzu reproducējamību. DMH25x dozēšanas plūsmas svārstības ir < ±1.5 % 10–100 % regulēšanas diapazona ietvaros, bet linearitātes novirze ir ±2 % no pilna mēroga vērtības. DMH28x dozēšanas plūsmas svārstības ir < ± 1.0 % 10–100 % regulēšanas diapazona ietvaros, bet linearitātes novirze ir ±1 % no pilna mēroga vērtības.

Vienmērīga dozēšana ar zemu pulsāciju

DMH sērijas sūkņos ir apvienotas modernas piedziņas tehnoloģijas un zobratu pārvadu kinemātika, lai nodrošinātu vienmērīgu dozēšanu ar zemu pulsāciju bez spiediena pīķiem. Tā rezultātā tiek samazināts visu sistēmas komponentu noslogojums, it īpaši vārstu un cauruļu, tādējādi pagarinot visas sistēmas servisapkalpošanas intervālus.

Pielietojumam pielāgoti motori

Pielietojumiem ar īpašām prasībām pret motoru daudzpusīgā DMH sērija piedāvā augstas kvalitātes motorus ar 50 Hz, 60 Hz un 100 Hz (ar mainīgas frekvences piedziņu (Variable Frequency Drive - VFD)), kā arī vajadzības gadījumā ir pieejami motori ar EX klasifikāciju vai ATEX sertifikātu.

Perfekta materiālu izvēle - korpusam un daļām, kas nonāk saskarē ar šķidrumu

DMH modeļu robustais korpuss ir veidots no lieta alumīnija ar epoksīda pārklājumu, lai atbilstu visām pielietojuma vajadzībām (no pelēkā čuguna, ja nepieciešams API 675). Ieguldījumu un rezerves daļu izmaksas ekspluatācijas laikā ir zemas: plašais dozēšanas galvu, vārstu un piederumu materiālu klāsts ļauj izvēlēties piemērotu ķīmiskās noturības pakāpi. Visām iekārtas daļām, kas nonāk saskarē ar šķidrumu, ir jābūt noturīgām pret izmantotajām ķīmiskajām vielām. Diafragma ir izgatavota pilnībā no PTFE materiāla.

Droša ekspluatācija bez problēmām

Sērijveida aprīkojumā ietilpstošais integrētais spiediena drošības vārsts un aktīvā diafragmas aizsardzības sistēma (AMS) nodrošina sūkņa un visas sistēmas aizsardzību pret pārspiedienu gadījumā, ja tiek nobloķēta noteces līnija. Turklāt sūkņa atgāzēšanas vārsts nodrošina sūkņa, uzstādītās iekārtas un visa procesa darbības drošību. Pateicoties alumīnija korpusam un virzuļa diafragmas tehnoloģijai, DMH sūkņu kalpošanas mūžs ir ļoti ilgs, ar gariem apkopes intervāliem.

Apstiprinājumi un sertifikāti

Zonām ar potenciāli sprādzienbīstamu vidi mēs piedāvājam motorus un sūkņus ar EX klasifikāciju vai ATEX sertifikātu. Pielietojumam petroķīmijā mēs piedāvājam mūsu DMH dozēšanas sūkņu īpašas versijas ar API 675 sertifikātiem.

Elastīga sūkņa konfigurācija un pielietojums

Lai atbilstu specifiskām vajadzībām, ir pieejami vairāki izstrādājumu konfigurācijas veidi. Plūsmas ātruma elastīgas vadības koncepcija: manuāla vai automātiska gājiena garuma regulēšana ar elektrisku servomotoru. Sūkņi ir aprīkoti ar dubultu diafragmu un traucējumu indikatoru vai īpašām dozēšanas galvām ar elektrisku apsildi. Šīs sērijas sūkņiem piemīt universāla izmantojuma iespējas, pateicoties pilnībā no PTFE izgatavotajai dozēšanas diafragmai. Ar šķidrumu saskarē nonākošās sastāvdaļas ir pieejamas no dažādu materiālu kombinācijām un ir piemērotas praktiski visiem dozēšanas darbiem. Izvēlieties specifiskajiem dozēšanas darbiem piemērotāko konfigurāciju.

Piemēroti ekspluatācijai sarežģītos apstākļos

Spēkstacijas

Dažādu ķimikāliju dozēšana visos spēkstacijas darbības posmos:

 • Katla padeves ūdenim, dzesēšanas un procesa ūdens apstrādei (neattīrīta ūdens attīrīšana, ķimikālijas jonītiem, papildu ūdens apstrāde, izvadūdens neitralizācija).
 • Amonjaka, hidrazīna un fosfātu dozēšana zonās ar augstu spiedienu (katlu barošanas ūdens).

Petroķīmisko vielu/naftas un gāzes nozare, rafinēšanas fabrika

Ķimikāliju dozēšana apstrādes zonās ap naftas un gāzes ražošanu (atsevišķi no urbuma, platformas):

 • Ķīmisku vielu dozēšana tīrīšanas un ražošanas procesos izmantotā ūdens apstrādei
 • Vaska kā eļļošanas līdzekļa dozēšana naftas cauruļvados
 • Inhibitoru un pretkorozijas līdzekļu dozēšana naftas cauruļvadu aizsardzībai
 • Piedevu un katalizatoru dozēšana
 • Gāzes odorizācija drošības apsvērumu dēļ noplūdes gadījumā

Procesa ūdens un dzeramā ūdens apstrāde

 • Skarba vide (karsts klimats, tuksnesis, izmantošana ārpus telpām)
 • Lielākas plūsmas un spiediena nominālās vērtības

EX zonas

 • ATEX direktīva (94/9/EK), II grupa, 2. kategorija (zona 1/21) un
 • ATEX direktīva (94/9/EK), II grupa, 3. kategorija (zona 2/22)

Uzliesmojošu šķidrumu dozēšana

 • Alkohola un metanola dozēšana notekūdens apstrādē
 • Petrolejas un benzīna tīrīšana mašīnbūves un lidostu teritorijās
 • Etanola un metanola dozēšana
 • Pārtikā izmantojama alkohola dozēšana dezinfekcijai gaļas un maizes iepakojumā

Ieguvums

 • Augstspiediena dozēšana līdz 200 bāriem
 • Ļoti precīza dozēšana
 • Pilna PTFE membrāna kā standarts
Brošūras

Brošūras

 

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems, DMH

DOSING PUMPS, MEASUREMENT & CONTROL AND DISINFECTION SYSTEMS (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (1 MB)

Dozēšanas sūkņi - DMH, attīriet savu biznesu

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

DMH hidrauliskie virzuļa diafragmas dozēšanas sūkņi

DMH product leaflet

2 page brief DMH product description

Grundfosliterature-34393.pdf (312 KB)

Kontakti
Tirdzniecības birojs

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefons

(+371) 6714 9640
Servisa centrs

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefons

(+371) 6714 9640
Kā nopirkt