Control MPC

Pārskats

Pārskats

Grundfos Control MPC ir vadības skapis ar regulatoru CU 351, kas ļauj pārraudzīt un vadīt līdz pat sešiem identiskiem paralēli savienotiem sūkņiem. Tas tiek piegādāts pilnībā aprīkots tūlītējai darba sākšanai un satur attiecīgajam pielietojumam optimizētu programmatūru. Control MPC minimizēs enerģijas patēriņu un uzreiz pēc ekspluatācijas sākšanas samazinās enerģijas izmaksas. Pateicoties pielietojumam optimizētajai programmatūrai, ir pieejamas sistēmā ietilpstošo sūkņu pilnīgas kontroles iespējas. Iekārtas funkcijas, piemēram, kaskādregulēšana nodrošina sistēmas augstāko iespējamo energoefektivitāti.

Kā vienīgā pieejamā sistēma, Control MPC precīzi zina, kuru – un cik daudzu – sūkņu darbība ir jāvada, un optimizēs ražīgumu un minimizēs enerģijas patēriņu, vadoties pēc lietotāja nodrošinātajiem sūkņu raksturlīkņu datiem.

Ar Control MPC nepastāv komunikāciju barjeras. Ir iespējams izvēlēties no plaša darba valodu klāsta un Control MPC atbalsta sakarus ar pārraudzīšanas aprīkojumu vai citām ārējām ierīcēm, izmantojot dažādus datu kopnes protokolus:

 • Ethernet (VNC serveris ir standarts Control MPC sistēmā)
 • PROFIBUS, izmantojot CIU moduļus
 • LON, izmantojot CIU moduļus
 • Modbus, izmantojot CIU moduļus
 • GSM un GPRS, izmantojot CIU moduļus
 • PLC, izmantojot IO 351B moduļus

Control MPC iekārtas ir konstruētas un izgatavotas atbilstoši tiem pašiem kvalitātes standartiem, kas attiecas uz pārējiem Grundfos produktiem. Tādas funkcijas, kā, piemēram, rezerves sūkņu piešķiršana, sūkņu piespiedpārslēgšana un aizsardzība pret sauso darbību, palīdz palielināt sistēmas uzticamību un samazināt dīkstāves laiku un tehniskās apkopes izmaksas. Viss, kas vajadzīgs, lai varētu sākt izbaudīt šīs Control MPC sniegtās priekšrocības, ir uzstādīšanas vedņa vienkāršo norādījumu izpildīšana, lai iestatītu vajadzīgos parametrus pareizā secībā.

Pielietojums

 • Spiediena paaugstināšana
 • Apkure
 • Dzesēšana
 • Gaisa kondicionēšana

 

Īpašības

 • Efektīva kaskādregulēšana
 • Uzdotās vērtības ietekme
 • Atsevišķa sūkņa vadība
 • Alternatīvas uzdotās vērtības
 • Pulksteņa programma
 • Proporcionālā spiediena regulēšana
 • Maiņa
 • Rezerves sūkņi
 • Sūkņu izmēģinājuma darbība
 • Pilotsūkņi
 • Apturēšanas pie zemas plūsmas funkcija
 • Pakāpeniskas spiediena paaugstināšanas funkcija (minimizē hidrauliskā trieciena risku)
 • Avārijas darbība
 • Plūsmas novērtējums
 • Sistēma aizsardzībai pret darbību bez šķidruma
 • Ethernet

Ieguvums

 • Uzticami un viegli izmantojami
 • Energoefektīva kaskādregulēšana
 • Cauruļu aizsardzības funkcija
Brošūras

Brošūras

 

Objekti

Objekti

Serviss
Uzstādīšana

Uzstādīšana

Pieņemšana ekspluatācijā A:

Lai panāktu optimālu ražīgumu un darba režīmu, ir ļoti svarīgi, lai produkts/sistēma jau no paša sākuma būtu pareizi uzstādīti un noregulēti. Grundfos servisapkalpošanas speciālistu zināšanas un pieredze, kā arī īpašo Grundfos sūkņu ražīguma regulēšanas instrumentu lietojums kopā garantē aprīkojuma augstākā iespējamā lietderības koeficienta un pareizas darbības sasniegšanu. Sūkņu nodošana ekspluatācijā ir ieteicama šādos gadījumos:

 • ja sūkņu darbību kontrolē frekvences pārveidotājs;
 • ja sūkņu sistēma darbojas lielā sistēmā, piemēram, ēkas inženieriekārtu dispečerizācijas sistēmā;
 • ja lietotājs vēlas saņemt apmācību par pareizu sūkņa ekspluatāciju;
 • ja sūknis ir būtiski svarīgs posms svarīgā ražošanas/ekspluatācijas aprīkojumā;
 • ja Grundfos produktam ir jāatrodas ekspluatācijā visā sava kalpošanas mūža laikā, piemēram, ūdens attīrīšanas iekārtās. Šādos gadījumos nodošana ekspluatācijā ir ne tikai ieteicama, bet obligāta.
 • ja ir svarīga drošība, piemēram, dezinfekcijas sistēmā.

 

Nodošana ekspluatācijā tiek veikta kā pakāpeniska procedūra un tiek izveidots sūkņa iestatījumu pārskats.

Lai noorganizētu jūsu jaunuzstādītā Grundfos produkta nodošanu ekspluatācijā, sazinieties ar vietējo Grundfos uzņēmumu.

Ekspluatācija

Ekspluatācija

Grundfos serviss var sniegt jums ieteikumus par problēmu, kas saistītas ar veiktspējas koeficientu, novēršanu, tādējādi palīdzot ilgtermiņā ietaupīt līdzekļus.

Ne visiem mūsu produktiem ir nepieciešamas rezerves daļas. Mūsu sūkņi ir veidoti, lai visā kalpošanas laikā nodrošinātu zemu enerģijas patēriņu un augstāko iespējamo veiktspēju. Tas it īpaši attiecas uz sūkņiem, kuros izmantoto tehnoloģiju dēļ ir pierādījies, ka sūkņu nomaiņa ir izdevīgāka un uzticamāka par sūkņu remontu.

Grundfos Service veiks jūsu sūkņu tehnisko apkopi un remontu. Mūsu servisapkalpošanas speciālisti arī var sniegt jums ieteikumus par problēmu, kas saistītas ar veiktspējas koeficientu, novēršanu, tādējādi palīdzot ilgtermiņā ietaupīt līdzekļus.

Esošās sūkņu sistēmas remonts un tehniskā apkope

Protams, jūs vienmēr varat sazināties ar Grundfos, lai nodrošinātu no mums iegādāto sūkņu remontu un tehnisko apkopi. Grundfos var nodrošināt sūkņu remontu, pēc kura sūkņi būs pielīdzināmi jauniem produktiem. Tomēr ir svarīgi paturēt prātā, ka sūkņa modernizēšana vai pat nomaiņa ilgtermiņā var izmaksāt lētāk par tā remontu. Informāciju par šī faktora izdevīgumu skatiet sadaļā "Modernizēšana un nomaiņa".

Efektīva servisapkalpošana – it visur, kur atrodaties

Grundfos serviss vienmēr atrodas tuvumā. Sadarbībā ar mūsu pilnvarotajiem vietējiem servisapkalpošanas partneriem mēs piedāvājam servisapkalpošanu visā pasaulē un vienmēr ir pieejama palīdzība no profesionāļiem, kas spēj palīdzēt gan ārkārtas situācijās, gan spēj sniegt informāciju par iespējām samazināt izdevumus.  

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management ir ekonomisks, drošs un uzticams veids ar zemām izmaksām, kā attāli pārraudzīt un pārvaldīt uzstādītās sūkņu iekārtas, izmantojot datoru un savienojumu ar internetu.

Savieno sūkņus un cilvēkus

Izmantojot šo drošo un uzticamo attālās vadības sistēmu, ir iespējams pārraudzīt un vadīt savas sūkņu sistēmas no datora ar interneta pieslēgumu, ar ļoti zemām izmaksām.

Grundfos Remote Management ir ekonomiska un vienkārša sistēma, kas paredzēta sūkņu iekārtu komerciālās celtnēs, kā arī ūdens padeves un kanalizācijas sistēmās pārraudzībai un vadībai. Tā samazina vajadzību veikt iekārtu pārbaudi ekspluatācijas vietā un brīdinājuma vai trauksmes gadījumā tiek tieši ziņots atbildīgajām personām.

Šī sistēma piedāvā plašāku priekšrocību un funkciju klāstu nekā pārraudzības sistēmas, kas izmanto mobilās telekomunikācijas. Gadījumā, ja nav vajadzīga attāla procesu automatizācija, Grundfos Remote Management ir labāks pārraudzības un attālās vadības risinājums nekā tradicionālās uzraudzības kontroles un datu nolasīšanas ( Supervisory Control and Data Acquisition — SCADA ) sistēmas. Sākotnējie ieguldījumi ir minimāli un fiksētā zemā maksā ir iekļauta datu pārraide, viesošanas izmaksas un sistēmas atbalsts, ieskaitot visu datu dublēšanu.

Efektīva trauksmju pārvaldība

Izmantojot izsaukuma apkalpošanas grafiku, šī jaunā telemetrijas sistēma nodrošina, ka no objekta regulatoriem saņemtās avārijsignalizācijas nonāk tieši pie vajadzīgajiem cilvēkiem. Sistēmas administrators var pieteikties sistēmā no jebkura datora un ieplānot trauksmes ziņojumu adresātus no jebkuras uzstādītās iekārtas jebkādā diennakts laikā. Administratori var plānot vairākus gadus uz priekšu un viegli apstrādāt tekošos izņēmumus grafikā.

Optimizējiet servisapkalpošanu un tehnisko apkopi

Izmantojot sistēmas automātiski sagatavotās tendences diagrammas, var izsekot sūkņa ražīguma izmaiņām. Tas var sniegt norādi par iekārtas nolietojumu vai bojājumu, un attiecīgi ir iespējams plānot servisapkalpošanu un tehnisko apkopi.

Komunikāciju interfeiss (CIU271 modems) iespējo datu pārsūtīšanu no Grundfos sūkņiem un regulatoriem, izmantojot GPRS/SMS. Iebūvētais daudzfunkciju ievades/izvades panelis ļauj pievienot sensorus un slēdžus.

 

Aizvietošana

Nomaiņa

CAPS

CAPS nodrošina pilnīgu rīku, kurā ir ietverts gan Grundfos produktu plašs katalogs, gan izmēru izvēles programma attiecīgajam pielietojumam piemērotākā sūkņa atlasīšanai.

Turklāt ir pieejama arī vispusīga sūkņu nomaiņas atlases funkcija centrālapkures cirkulācijas sūkņiem, karstā ūdens sūkņiem un kanalizācijas S sūkņiem, kā arī profesionālu piedāvājumu izveides funkcija, kas piedāvājumos ļauj iekļaut līknes, rasējumus, piedāvājuma tekstu, vadojuma diagrammas u.c.
Visus šos materiālus var eksportēt populārākajos failu formātos, tai skaitā gif, bmp, txt, dxf u.c. failos.

Šajā programmatūrā ir iekļautas arī gandrīz visu Grundfos sūkņu ekspluatācijas instrukcijas un rokasgrāmatas vairākās valodās. Ir pieejami visu kanalizācijai paredzēto produktu, kā arī vairāku citu veidu sūkņu tehniskās apkopes rasējumi, izvērsti skati un rezerves daļu saraksti.

Ir pieejamas divas programmas CAPS versijas: WinCAPS, kas ir pieejama CD-ROM formātā, un tiešsaistes versija WebCAPS, kas ir pieejama Grundfos tīmekļa vietnē. WebCAPS versijā iekļautajos papildu līdzekļos ietilpst CAD rasējumi un literatūra.

Rezerves daļas

Rezerves daļas

Atbildības uzņemšanās ir viena no Grundfos pamatvērtībām. Tādēļ mums ir svarīgi, lai mūsu sūkņi nodrošinātu zemu enerģijas patēriņu un augstāko iespējamo darba ražīgumu visa darbmūža laikā. Līdz ar to Grundfos servisapkalpošanas piedāvājumi, tai skaitā rezerves daļas un nomaiņas komplekti, tiek definēti izstrādes fāzē.
Pielāgoti servisapkalpošanas piedāvājumi, pasūtīšana tiešsaistē un ātra izplatīšanas centru reakcija nodrošina detaļu pieejamību vajadzīgajā laikā.

Ieteicamo rezerves daļu saraksts

Sarakstā ir norādītas rezerves daļas, kurām vajadzētu atrasties sūkņa ekspluatācijas vietā servisapkalpošanas veikšanai. Šie ieteikumi ir atrodami mūsu WEB Caps rīka produkta vietnē.

Īpaši izveidoti servisapkalpošanas komplekti

Servisapkalpošanas komplektos ir iekļauts viss nepieciešamais specifisku tehniskās apkopes vai remonta darbu veikšanai, tai skaitā demontāžas, nomaiņas un montāžas instrukcijas.

Rezerves daļu piegādes pakalpojumi ir pieejami 24 stundas diennaktī

Lai nodrošinātu, ka jums pilnīgi noteikti nebūs jāgaida, mēs varam īpaši jums izveidot rezerves daļu krājumu, kurā ietilps jūsu aprīkojuma darbības nodrošināšanai kritiski svarīgās rezerves daļas. Tādējādi šīs rezerves daļas būs pieejamas uzreiz, kad radīsies vajadzība.

10 gadu garantija

Mēs garantējam, ka šodien nopirktā Grundfos sūkņa rezerves daļas būs pieejamas vēl 10 gadus.

Kontakti
Tirdzniecibas birojs

Sazinieties ar mums

Select country to contact your local sales company


Telefons

(+371) 6714 9640
Servisa centrs

Sazinieties ar mums

Select country to contact your local sales company


Telefons

(+371) 6714 9640