Meklēt produktu

Tiek rādīti 31 līdz 40 no 51 rezultātiem
MQ
Kompakta ūdensapgādes sistēma, paredzēta izmantošanai saimniecībā, lauksaimniecībā un dārzkopībā
MULTILIFT
MULTILIFT – notekūdeņu savākšanas un aizvadīšanas mezgli
NB, NBG, NBE, NBGE
Pilns diapazons vienpakāpes centrbēdzes sūkņu bez pašuzsūkšanas, ar spirālveida sūknēšanas kameru.
NK, NKG, NKE, NKGE
Grundfos piedāvā praktiski neierobežotu diapazonu sūkņu ar vienpusēju iesūkšanu un garu savienojumu (NK).
OCD-162 Oxiperm Pro
Hlora dioksīda ģenerators ūdens dezinficēšanai ar integrētu dozēšanu
PM 1 – PM 2
Pressure Manager (Spiediena pārvaldnieks) ir inteliģenta sistēma, kas vada sūkņa darbību atbilstoši patēriņam
S sērijas sūkņi
Šie sūkņi ir paredzēti neattīrīta ūdens, nefiltrētu neattīrītu notekūdeņu, dūņas saturoša ūdens un rūpniecisko izvadūdeņu filtrēšanai.
SBA
Iegremdējamais ūdensapgādes sūknis uzstādīšanai grodu akās un lietus ūdens savākšanas tvertnēs.
SCALA2
SCALA2 is a fully integrated water booster pump providing perfect water pressure in all taps at all times
SE 1,1-11 kW
Drenāžas, izvadūdeņu un kanalizācijas sūkņi