Ūdens ieguve

Pārskats

Pārskats

Attīrāms ūdens avots ir pirmais posms ikvienā ūdensapgādes sistēmā. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par gruntsūdeņiem, virszemes ūdeņiem no upēm un ezeriem, jūras ūdens atsāļošanu vai recirkulācijas, apstrādātiem ūdeņiem, GRUNDFOS piedāvā jebkura mēroga pilnīgus sūknēšanas risinājumus, sākot no iegremdējamiem sūkņiem un beidzot ar sūkņiem, kuriem ir vienpusēja iesūkšana, un milzīgiem izjaucama korpusa aksiālajiem sūkņiem.

Lai ūdens iesūkšana būtu ilgtspējīga no sākuma un ilgā laika periodā, nepieciešams ekonomisks sūknēšanas risinājums, kas garantē netraucētu ekspluatāciju un kam ir optimizēts enerģijas patēriņš. Uzņēmumā GRUNDFOS ilgā laikā ir uzkrāta liela pieredze sūknēšanas risinājumu regulatoru un kontroles sistēmu izstrādāšanā, kā arī tiek ražoti sūkņu motoru visiem šķidrumu tipiem un plūsmu prasībām.

Ārējie frekvences pārveidotāji (CUE) regulējama ātruma piedziņām un motora aizsardzības ierīce (MP204), kas kontrolē motora apstākļus, garantē optimālu pielāgošanos mainīgai situācijai. Tas dod iespēju panākt precīzu atbilstību hidraulikai, motoriem, elektroierīcēm un visiem citiem mehāniskajiem komponentiem, kas veido visaptverošu sūknēšanas risinājumu, nodrošinot iespējami visaugstāko efektivitāti.

Laika gaitā uzņēmums GRUNDFOS ir ieviesis daudzas inovācijas, kas ir kļuvušas vai kļūst par nozares standarta risinājumiem. GRUNDFOS turpinās atrasties priekšējās pozīcijās, sekmējot un atbalstot enerģijas efektivitāti un ilgtspējīgu tehnoloģiju. Tieši šie jauninājumi ļaus ūdensapgādes infrastruktūrai atbilst nākotnes izaicinājumiem un standartiem.

GRUNDFOS izstrādātie augstas efektivitātes motori apvienojumā ar integrētajām vai ārēji regulējamām piedziņām apmierina un dažos gadījumos pat pārsniedz visā pasaulē motoru efektivitātei noteiktās likumdošanas prasības. Ņemot vērā, ka caurmērā 85% no parastajām sūkņa sistēmas dzīves cikla izmaksām ir saistītas ar enerģiju, pāreja uz augsti efektīvu motoru tehnoloģiju var nozīmēt dzīves cikla izmaksu sarukšanu līdz pat 50% apmērā, turklāt samazinās arī ietekme uz vidi.

GRUNDFOS risinājumi ir īpaši paredzēti inženiertīklu sistēmām un visi komponenti ir pilnīgi integrēti no paša sākuma. GRUNDFOS var ne tikai atdzīvināt ūdeni finansiāli un ekoloģiski ilgtspējīgā veidā. Mūsu izpratni var piemērot, pievēršot uzmanību ūdens resursu aizsardzības pamatjautājumiem, apmierinot patērētāju vajadzības un nodrošinot rentablu infrastruktūru. GRUNDFOS līgumi par nodošanu ekspluatācijā garantē pareizu uzstādīšanu, savukārt servisapkalpošanas līgumi ietver visus iespējamos aspektus, sākot no plānotas tehniskās apkopes un beidzot ar rezerves detaļām un sūkņu pārbaudēm.

Saistītie pielietojumi
Lejupielādes

Lejupielādes


SP norādes līdzeklis

SP norādes līdzeklis

Tehniskā instrukcija optimālām SP sistēmām.


ūdensapgādes profils

Atgriezties...

Un sk. lielāku attēlu. GRUNDFOS brošūra par ūdensapgādes jautājumiem.


Apraksts, Losdrehta

Apraksts, Losdrehta

GRUNDFOS un VITENS apvienojas, lai atrastu jaunu enerģijas ekonomiju zem zemes.


Gadījumi
Kontakti
Vietējais pārdošanas uzņēmums

Telefons

(+371) 6714 9640
Vietējais servisa centrs

Telefons

(+371) 6714 9640