Ūdens sadale

Pārskats

Pārskats

Dzeramā ūdens uzticama, tīra un droša sadale mājām un uzņēmumiem nenoliedzami ir katra ūdensapgādes uzņēmuma galvenā prioritāte. Tomēr noplūde un pārplūde ūdensapgādes uzņēmumiem var izmaksāt daudz vairāk nekā ūdens zudums no sadales sistēmas.

Tas, kā ūdens tiek sadalīts, ir atkarīgs no topogrāfijas un vietējās reglamentēšanas, un bieži vien vislabāko rezultātu iegūšanai izmanto jauktas bezspiediena un spiediena cauruļvadu sistēmas. GRUNDFOS var piegādāt sūkņus un vadības ierīces visai ūdens sadales sistēmai, tai skaitā galvenās un vietējās sūkņu stacijas, garantējot uzticamu spiediena zonu pārvaldību visā cauruļvadu tīklā.

GRUNDFOS palīdz samazināt izmaksas un ierobežot ūdens zudumus ūdens sadales sistēmā ar efektīvas spiediena regulēšanas palīdzību. Tas tiek darīts, kompensējot pārspiedienu cauruļu sistēmā un samazinot hidraulisko triecienu, kas rada jaunus caurumus.

GRUNDFOS Demand Driven Distribution ir vairāku sūkņu risinājums, kas strādā proporcionālā spiedienā, ja sistēma ir paredzēta precīzi vajadzīgās plūsmas nodrošināšanai vajadzīgajā spiedienā, vairākiem sūkņiem strādājot visefektīvākajā ražīguma punktā viena liela sūkņa vietā. GRUNDFOS CONTROL MPC nodrošina proporcionālā spiediena vadību, pakāpeniski lineāri palielinot un pazeminot spiedienu, līdz sešu sūkņu kaskādregulēšanu un kontroli un vadību, izmantojot saprotamus teksta ziņojumus. GRUNDFOS CONTROL MPC strādā ar visu tipu sūkņiem, sniedzot vērā ņemamu ekonomisko labumu no enerģijas ekonomijas un samazinātiem noplūdes zudumiem.

Ūdens sadales sistēmu ilgtspējai no sākuma un laika gaitā ir nepieciešams, lai sūknēšanas risinājums būtu izturīgs un nodrošinātu rentablu un nevainojamu darbību. Uzņēmumā GRUNDFOS ilgā laikā ir uzkrāta liela pieredze sūknēšanas risinājumu regulatoru un kontroles sistēmu izstrādāšanā, kā arī tiek ražoti sūkņu motoru visiem šķidrumu tipiem un plūsmu prasībām. Tas dod iespēju panākt precīzu atbilstību hidraulikai, motoriem, elektroierīcēm un visiem citiem mehāniskajiem komponentiem, kas veido visaptverošu sūknēšanas risinājumu, nodrošinot iespējami visaugstāko efektivitāti.

GRUNDFOS izstrādātie augstas efektivitātes motori ar vai bez integrētajām vai ārēji regulējamām piedziņām apmierina un dažos gadījumos pat pārsniedz visā pasaulē motoru efektivitātei noteiktās likumdošanas prasības. Ņemot vērā, ka caurmērā 85% no parastajām sūkņa sistēmas dzīves cikla izmaksām ir saistītas ar enerģiju, pāreja uz augsti efektīvu motoru tehnoloģiju var nozīmēt dzīves cikla izmaksu sarukšanu līdz pat 50% apmērā, turklāt samazinās arī ietekme uz vidi.

Vadības un kontroles sistēmas paaugstina gan efektivitātes, gan drošuma uzlabošanas potenciālu. GRUNDFOS piegādā ārējos regulējama ātruma piedziņas mehānismus (GRUNDFOS CUE), specializētās vadības ierīces un uz interneta bāzes veidotas uzraudzības ierīces (Grundfos Remote Management), kas ir pilnīgi integrētas sūknēšanas sistēmā. Specializētās vadības ierīces ļauj vienkārši regulēt sūkņa funkcijas ar viegli lietojama SCADA interfeisa palīdzību. GRUNDFOS kontroles un vadības sistēmas ietver standarta Plug and Play (ieslēdz un strādā) komunikācijas interfeisus, kas komunicē ar 95% no tirgū pieejamiem komunikācijas standartiem.GRUNDFOS kontroles un vadības sistēmas ietver standarta Plug and Play (ieslēdz un strādā) komunikācijas interfeisus, kas komunicē ar 95% no tirgū pieejamiem komunikācijas standartiem.

GRUNDFOS risinājumi ir īpaši paredzēti sūkņu sistēmām, un visi komponenti ir pilnīgi integrēti no paša sākuma. Dzīves cikla izmaksu analīzes liecina, kā šis šķietami sarežģītais un dārgais process rezultātā dod reālu labumu īpašniekiem. GRUNDFOS paliek ar jums un jūsu sūknēšanas risinājumu ilglaicīgi, piedāvājot līgumus par nodošanu ekspluatācijā, lai garantētu pareizu uzstādīšanu, un servisapkalpošanas līgumus, kas aptver visus iespējamos aspektus, no plānotas tehniskās apkopes līdz rezerves detaļām un sūkņu pārbaudēm.

Saistītie pielietojumi
Spiediena vadība

Patēriņa noteikta sadale

Ūdensapgādes uzņēmumi turpina atvēlēt prāvus līdzekļus, risinot problēmas saistībā ar neatgūto ūdeni. Neatgūtais ūdens ir ūdens, kas ir sagatavots un pazudis, pirms sasniedzis patērētāju, tāpēc par to jāmaksā ūdensapgādes uzņēmumiem. Starptautiskā ūdens asociācija (International Water Association (IWA)) ir izstrādājusi detalizētu metodoloģiju ar mērķi piekļūt dažādiem neatgūtā ūdens komponentiem, un tika identificēti šādi komponenti: atļauts patēriņš bez piestādīta rēķina, šķietamie zudumi, piemēram, ūdens zādzības un mērīšanas neprecizitātes, un reālie zudumi.

GRUNDFOS ir īpaši izdevīgā pozīcijā, lai samazinātu un kontrolētu reālos zudumus, kurus izraisa noplūde no caurumiem maģistrālajos tīklos. GRUNDFOS var palīdzēt divos veidos – krietni pazeminot pārspiedienu cauruļvadu sistēmā un samazinot jaunus caurumus izraisošā hidrauliskā trieciena risku. Abos šajos gadījumos risinājums ir GRUNDFOS CONTROL MPC.

Svarīgi samazināt noplūdes zudumus

Noplūdes un pārplūdes samazināšana ir saistīta ar tādām iniciatīvām kā, piemēram, noplūdes atklāšanas ātruma palielināšana, īpašuma pārvaldības optimizēšana, kā arī spiediena vadības stratēģijas izstrādāšana. Tagad ir atzīts, ka spiediena vadībai ir būtiska nozīme efektīvā noplūdes pārvaldībā.

Parastā statēģijā galvenā uzmanība tiek pievērsta esošo noplūdes vietu zudumu mazināšanai un jaunu noplūdes vietu rašanās riska samazināšanai. No spiediena vadībai pieejamām metodēm (spiediena pazemināšana, hidrauliskā trieciena vājināšana un līmeņa regulēšana) visbiežāk lieto spiediena pazemināšanu ar vairākām piemērojamām pieejām. Uzņēmums GRUNDFOS ir izstrādājis sistēmas spiediena vadības sistēmu atbalstam, un tās ir integrētas sūknēšanas risinājumos.

Pārspiediena un hidrauliskā trieciena galvenie vaininieki

Sistēmas pārspiediens, kas veidojas nelielas plūsmas situācijās, ir galvenais iemesls, kas rada pieaugošus zudumus esošajām noplūdēm. GRUNDFOS CONTROL MPC integrētā proporcionālā spiediena funkcija ir unikāls šāda pārspiediena novēršanas līdzeklis. Regulators kontrolē sistēmas apstākļus, atklāj spiediena palielināšanos sistēmā un attiecīgi pielāgo uzdoto vērtību. Patērētājs neizjūt nekādas izmaiņas attiecībā uz ūdensvada krāna spiedienu, taču noplūdes ir krietni samazinātas.

Vislabāk zināmos GRUNDFOS spiediena paaugstināšanas iekārtā HYDRO MPC, kurā tiek lietots vertikālais vairākpakāpju centrbēdzes sūknis (CR), sūkņus, GRUNDFOS CONTROL MPC izmanto arī ar sistēmām, kurās tiek lietoti citi sūkņi.

Svarīgs faktors, kas veicina jaunu noplūdes vietu rašanos, ir hidrauliskais trieciens. Šo parādību, ko izraisa pēkšņas kustības ātruma izmaiņas cauruļu sistēmā, var samazināt vai novērst, pazeminot šķidruma ātrumus, piemēram, pakāpeniski lineāri palielinot/pazeminot sūknēšanu vai samazinot sūkņa izmēru. Tagad ir pieejamas programmatūras analīzes pakotnes; to sarežģītība atšķiras atkarībā no modelējamiem procesiem.

Viens piemērs ir tāds, ka pēkšņas kustības ātruma izmaiņas, kas rada hidraulisko triecienu, var novērst ar pakāpenisku lineāru pieaugumu, un tāpat ar lineāru pazemināšanu. Tā ir GRUNDFOS CONTROL MPC standarta ieprogrammēta funkcija.

Neatgūtā ūdens vadība un sūkņu sistēmas optimizēšana

Noplūde un pārplūde ūdensapgādes uzņēmumiem var izmaksāt daudz vairāk nekā ūdens zudums no sadales sistēmas. Vienmēr ir pieejamas GRUNDFOS zināšanas, lai aizsargātu klientu sūkņu sistēmu pret hidrauliskā trieciena un pārspiediena postošo iedarbību.

Analizējot sistēmas apstākļus un patēriņa shēmas, GRUNDFOS speciālisti novērtē variantus katram sadales tīklam. Mūsu ieteikumi sniedz palīdzību pret noplūdes ekonomisko līmeni un pieejamiem resursiem, lai uzturētu dzīvotspējīgu spiediena vadības stratēģiju.

Piemēram, lielam sūknim ir liels hidrauliskā trieciena efekts; tas ir sūkņa inerces faktors. Mazāki sūkņi samazina hidrauliskā trieciena risku un ir saistīti ar mazākiem kapitālieguldījumiem un ekspluatācijas izdevumiem, kā arī samazināsies enerģijas patēriņš un noplūdes zudumi.

GRUNDFOS unikālā proporcionālā spiediena vadība

Proporcionālā spiediena vadība, kas automātiski optimizē enerģijas patēriņu un samazina ūdens zudumus, ir unikāls GRUNDFOS risinājums. Vadības sistēmā CONTROL MPC proporcionālā spiediena vadība kompensē pārāk lielu sistēmas spiedienu, automātiski pielāgojot uzdoto vērtību faktiskajai plūsmai. Situācijās, kad ir liela plūsma, spiediena zudums cauruļu sistēmā ir salīdzinoši liels. Ja spiediena zudums cauruļu sistēmā ir 1 bārs, sistēmas izplūdes spiediena iestatījumam jābūt 6 bāriem, lai nodrošinātu 5 bārus lielu sistēmas spiedienu.

Nelielas plūsmas apstākļos spiediena zudums cauruļu sistēmā var būt tikai 0.2 bāru apmērā. Tas varētu palielināt sistēmas spiedienu līdz 5.8 bāriem, ja uzdotā vērtība ir fiksēta 6 bāru līmenī. Papildu 0.8 bāri ir lieks enerģijas patēriņš un spriedze maģistrālajos cauruļvados.

Lai kompensētu šo lieko sistēmas spiedienu, proporcionālā spiediena funkcija automātiski samazina izplūdes spiedienu līdz 5.2 bāriem, nodrošinot vērā ņemamu enerģijas patēriņa un neatgūtā ūdens samazinājumu.

Lejupielādes

Lejupielādes


Patēriņa noteikta sadale

Patēriņa noteikta sadale

Uzticama un rentabla ūdens sadale.


Sūkņu rokasgrāmata

Sūkņu rokasgrāmata

Norādījumi uzticamu sūknēšanas sistēmu izmēru noteikšanai un optimizēšanai.


DDD

Patēriņa noteiktas sadales (

GRUNDFOS patēriņa noteikta sadale nodrošina vērā ņemamus noplūdes zudumu un enerģijas izmaksu samazinājumus.


profils

Atgriezties...

Un sk. lielāku attēlu.


Kontakti
Vietējais pārdošanas uzņēmums

Telefons

(+371) 6714 9640
Vietējais servisa centrs

Telefons

(+371) 6714 9640