Notekūdeņu pārsūknēšana

Pārskats

Pārskats

Salīdzinot ar ūdensapgādes sistēmu, kas nodrošina ūdens sadali un pietiekamu spiedienu galapatērētājam, notekūdeņu pārsūknēšanai ir nepieciešams plašs sūkņu sortiments, lai uzturētu notekūdeņu cirkulāciju pastāvīgi mainīga spiediena vidē. Atkarībā no topogrāfijas un spēkā esošajiem noteikumiem var būt nepieciešams izmantot dabiskās cirkulācijas pazemes kanalizācijas kolektorus un spiediena kanalizācijas sistēmas.

GRUNDFOS var apmierināt visas iespējamās prasības, no liela mēroga, pilnīgi vajadzībām pielāgotām ūdens sūknētavām līdz nokomplektētām iepriekš sagatavotām iegremdējamām sūkņu stacijām; no lieliem aksiālajiem, jauktu plūsmu sūkņiem, kas var tikt galā ar kustīgām lielām lietusūdens vai lietusgāžu noteces plūsmām zemā spiedienā līdz slēgta tipa sistēmām ar nelieliem ūdens daudzumiem un nelieliem notekūdeņu pārsūknēšanas mezgliem izvadūdens aizvadīšanai no ēkām. Bez tam GRUNDFOS nodrošina pilnīgus vadības un kontroles risinājumus.

GRUNDFOS risinājumi ir īpaši paredzēti sūknēšanas sistēmām un visi komponenti ir pilnīgi integrēti no paša sākuma. Ilgtspējīgai notekūdeņu sūknēšanai ir nepieciešams izturīgs sūknēšanas risinājums, kas garantē rentablu un netraucētu ekspluatāciju.

Projektēšanā gūtā pieredze nozīmē, ka GRUNDFOS var piedāvāt energooptimizētus risinājumus, kas nemazina drošumu, spēj nodrošināt sūkņu ekspluatāciju nomaiņas vai atjaunošanas projektu laikā, un risinājumos jau ir ietverta riska mazināšana un ilgtspēja. Tas tiek darīts, piemēram, lietojot uzlabotās datorizētās šķidruma dinamikas (Computational Fluid Dynamics – CFD) modelēšanu projektēšanas stadijā, dzīves cikla izmaksu analīzi visām sūkņu sistēmām un sūkņu auditus enerģijas optimizācijas nolūkā.

Uzņēmumā GRUNDFOS ilgā laikā ir uzkrāta liela pieredze sūknēšanas risinājumu regulatoru un kontroles sistēmu izstrādāšanā, kā arī tiek ražoti sūkņu motoru visiem šķidrumu tipiem un plūsmu prasībām. Tas nodrošina lielisku atbilstību hidraulikai, motoriem, elektroierīcēm un visiem citiem mehāniskajiem komponentiem, kas veido visaptverošu sūknēšanas risinājumu, ļaujot iegūt iespējami vislabāko ražīguma punktu.

GRUNDFOS izstrādātie augstas efektivitātes motori apvienojumā ar speciālajām regulējama ātruma piedziņām apmierina un dažos gadījumos pat pārsniedz visā pasaulē motoru efektivitātei noteiktās likumdošanas prasības. Ņemot vērā, ka caurmērā 85% no parastajām sūkņa sistēmas dzīves cikla izmaksām ir saistītas ar enerģiju, pāreja uz augsti efektīvu motoru tehnoloģiju var nozīmēt dzīves cikla izmaksu sarukšanu līdz pat 50% apmērā, turklāt samazinās arī ietekme uz vidi.

Vadības un kontroles sistēmas paaugstina gan efektivitātes, gan drošuma uzlabošanas potenciālu. GRUNDFOS piegādā ārējos regulējama ātruma piedziņas mehānismus (GRUNDFOS CUE), specializētās vadības ierīces un uz interneta bāzes veidotas uzraudzības ierīces (Grundfos Remote Management), kas ir pilnīgi integrētas sūknēšanas sistēmā. Specializētās vadības ierīces ļauj vienkārši regulēt standarta un speciālās sūkņa funkcijas, piemēram, tādas kā enerģijas optimizācija un pretbloķēšana, ar viegli lietojamā SCADA interfeisa palīdzību. GRUNDFOS kontroles un vadības sistēmas ietver standarta Plug and Play (ieslēdz un strādā) komunikācijas interfeisus, kas komunicē ar 95% no tirgū pieejamiem komunikācijas standartiem.GRUNDFOS kontroles un vadības sistēmas ietver standarta Plug and Play (ieslēdz un strādā) komunikācijas interfeisus, kas komunicē ar 95% no tirgū pieejamiem komunikācijas standartiem.

Saistītie pielietojumi
Lejupielādes

Lejupielādes


Notekūdeņu pārsūknēšana

Notekūdeņu pārsūknēšana

Īsa informācija un teorija par infrastruktūras optimizēšanu.


Lietusgāžu noteces tvertnes

Lietusūdens tvertņu konstrukcija

GRUNDFOS instrukcija "Lietusgāžu noteces tvertņu projektēšana – ieteikumi un izkārtojums" aptver visus lietusgāžu noteces tvertnes projektēšanas aspektus, no izmēru noteikšanas līdz uzstādīšanai.


grundfos ūdensapgādes profils

Atgriezties...

Un sk. lielāku attēlu. GRUNDFOS brošūra par ūdensapgādes jautājumiem


Kontakti
Vietējais pārdošanas uzņēmums

Telefons

(+371) 6714 9640
Vietējais servisa centrs

Telefons

(+371) 6714 9640