Commercial Building Services (CBS)) struktūrvienībā būtiski svarīga ir ideja par domājošām ēkām. GRUNDFOS misija ir pastāvīgi izskatīt un pārskatīt celtnes, lai palīdzētu klientiem tikt galā ar lielākiem un mazākiem izaicinājumiem." /> Komercēkas | Grundfos

Komercēkas

Pārskats

Pārskats

Mēs domājam par celtniecību un radām būves, kas domā

Domājošas ēkas

GRUNDFOS komerciālo celtniecības pakalpojumu (Commercial Building Services (CBS)) struktūrvienībā būtiski svarīgs ir priekšstats par domājošām ēkām. GRUNDFOS misija ir pastāvīgi izskatīt un pārskatīt celtnes, lai palīdzētu klientiem tikt galā ar lielākiem un mazākiem izaicinājumiem. Tāpēc mūsu inženieriem-konsultantiem visā pasaulē ir nodrošināti vajadzīgie līdzekļi, lai darbs tiktu paveikts pēc iespējas ātrāk un bez lielām pūlēm. GRUNDFOS tīmekļa līdzeklis un e-žurnāls BLUEPRINT inženieriem-konsultantiem ļauj viegli piekļūt produktu informācijai un zināšanām par sūkņiem ik dienas.

Gatavība nākotnes izaicinājumiem

Komerciālās celtniecības sektors saskaras ar virkni izaicinājumu, kuri noteiks to, kā uztversim celtniecību turpmākajos gados.

Lielā mērogā planētas klimata izmaiņas prasīs, lai ikviens rīkotos tā, ka spētu ietekmēt atšķirīgu attīstību. Tas nozīmē, ka celtnēm jāapmierina stingri ilgtspējīgas attīstības standarti, lai saglabātu zemu enerģijas patēriņu un augstu elastīgumu. Mazākā mērogā inženieri-konsultanti sastopas ar tādu problēmu, ka jāuzrauga daudzi projekti, taču tiem visiem nepietiek laika. Līdz ar to ir svarīgi iegūt iespēju ātri un vienkārši piekļūt pareizai informācijai.


Jūsu partneris domājošās ēkās


Domājošas ēkas nozīmē arī to, ka uzskatām sevi ne tikai par sūkņu piegādātājiem, bet arī par partneriem sekmīgi funkcionējošu ēku radīšanas procesā. Tas nozīmē, ka mēģinām izveidot ēkas, kas domā, lietojot mūsu detalizētās sūkņa un sistēmas zināšanas un mūsu nesalīdzināmo viedo sūkņu sortimentu.

Esiet sveicināti GRUNDFOS CBS pasaulē!

Gadījumi
Lejupielādes

Lejupielādes

.

Domājošas ēkas nozīmē risinājumu atrašanu

GRUNDFOS komerciālie celtniecības ...

Domājošas ēkas nozīmē risinājumu atrašanu


GRUNDFOS CBS risinājumi visā pasaulē

Kad debesis ir robeža

GRUNDFOS CBS risinājumi visā pasaulē


Kontakti
Vietējais pārdošanas uzņēmums

Telefons

(+371) 6714 9640
Vietējais servisa centrs

Telefons

(+371) 6714 9640