Galvenā sūkņu stacija

Pārskats

Pārskats

Sūknēšanas stacijas notekūdeņu padeves sistēmās ir paredzētas tādu neattīrītu notekūdeņu pārsūknēšanai, kas tiek ievadīti no pazemes cauruļvadiem vai tīkla sūkņu stacijām. Galvenās sūkņu stacijas parasti ir veidotas tā, ka viens sūknis vai viens sūkņu kopums spēj tikt galā normālos maksimumplūsmas apstākļos. Daudzās galvenajās notekūdeņu sūkņu stacijās izmanto sausā vietā uzstādītas sūkņa sistēmas, lai gan iegremdētas sūkņu sistēmas var nodrošināt daudzas priekšrocības saistībā ar mazākiem ekspluatācijas izdevumiem, lielāku drošumu un mazākām investīcijām infrastruktūrā. GRUNDFOS spēj piegādāt pilnīgus sūknēšanas risinājumus gan sausā vietā uzstādāmām, gan iegremdētām sistēmām.

GRUNDFOS var piegādāt sūkņu sistēmas un sūknēšanas risinājumus liela mēroga ūdens sūknētavām, kas var būt pilnīgi pielāgotas konkrētajām vajadzībām, gan esošajām sistēmām, gan pilnīgi jauniem projektiem, ar visiem vārstiem, elektriskajām ierīcēm un viegli apkalpojamiem sūkņiem.

Sūkņu stacijas projektēšanas gaitā GRUNDFOS speciālisti var piemērot datorizētās šķidruma dinamikas (Computational Fluid Dynamics – CFD) modelēšanas, lai grafiski precīzi atspoguļotu šķidruma plūsmas un spiedienu ikvienā cauruļvadu sistēmas vietā. Tas nozīmē, ka ir iespējams modelēt un atklāt plūsmas problēmas modelēšanas laikā un tās labot pirms celtniecības sākuma, veidojot sūkņu šahtas, kas labi funkcionē nelielas un lielas plūsmas apstākļos un pašas attīrās, samazinot nolietojumu un smaku nogulšņu un cieto vielu pastāvīgas noņemšanas ceļā.

GRUNDFOS sūkņi SE/SL un S ir īpaši paredzēti ilgstošai lietošanai un spēcīgām, mainīgām kanalizācijas ūdeņu plūsmām, un tos var uzstādīt sausā vietā vie iegremdētā veidā.

Vadības un kontroles sistēmas paaugstina gan efektivitātes, gan drošuma uzlabošanas potenciālu. GRUNDFOS piegādā sūkņa palaides ierīces un ārējus regulējama ātruma piedziņas mehānismus (GRUNDFOS CUE), specializētas vadības ierīces sūkņa funkciju vienkāršai regulēšanai un uz interneta bāzes veidotas uzraudzības ierīces (Grundfos Remote Management) ar viegli lietojamo SCADA interfeisu.

GRUNDFOS kontroles un vadības sistēmas ietver standarta Plug and Play (ieslēdz un strādā) komunikācijas interfeisus, kas strādā ar 95% no tirgū pieejamiem komunikācijas standartiem. Plašais sortiments sensora piederumu – piemēram, līmeņa, plūsmas un temperatūras sensori – nodrošina sūkņu vadības sistēmai nepieciešamos datus.

GRUNDFOS var sniegt speciālista pieredzi, lai palīdzētu apmierināt darbības mērķus, no sākotnējās vajadzību noteikšanas līdz sūknēšanas risinājuma atlasei, uzstādīšanai, ekspluatācijai un tehniskajai apkopei. GRUNDFOS līgumi par nodošanu ekspluatācijā garantē pareizu uzstādīšanu, savukārt servisa līgumi aptver visus iespējamos aspektus, ļaujot nodrošināt optimālu darbību, no plānotas tehniskās apkopes līdz rezerves detaļām un sūkņu pārbaudēm.

Saistītie produkti
Lejupielādes

Lejupielādes


notekūdeņu pārsūknēšana

Notekūdeņu pārsūknēšana

Īsa informācija un teorija par infrastruktūras optimizēšanu.


ūa profils

Atgriezties...

Un sk. lielāku attēlu. GRUNDFOS brošūra par ūdensapgādes jautājumiem.


Kontakti
Vietējais pārdošanas uzņēmums

Telefons

(+371) 6714 9640
Vietējais servisa centrs

Telefons

(+371) 6714 9640