Sildīšana

Pārskats

Pārskats

Sildīšana

GRUNDFOS centrbēdzes sūkņi, spēdami strādāt līdz 240 °C augstā temperatūrā, ir piemēroti faktiski visiem lietojumiem, kuros sildīšana ir nozīmīga tehnoloģiskā procesa sastāvdaļa.

Standarta vienpakāpes un vairākpakāpju centrbēdzes sūkņi efektīvi nodrošina tādu šķidrumu cirkulāciju, kuru temperatūra ir līdz 120 °C. Taču saistībā ar augstākām temperatūrām jāievēro lielāka piesardzība, lai novērstu vārpstas blīvējuma pārkarsēšanu – un līdz ar to negaidītu un dārgi izmaksājošu dīkstāvi. Šai konkrētajai problēmai GRUNDFOS piedāvā izturīgus sūkņus, kuriem ir ar gaisu dzesējama augšdaļa, kas līdz ar speciāliem vārpstas blīvējuma materiāliem viegli tiek galā pat ļoti karta ūdens (180 °C) un termiskās eļļas (240 °C) gadījumā.

Visus sildīšanas sūkņus var aprīkot ar frekvences pārveidotāju, garantējot uzticamu temperatūras regulēšanu liešanas, pasterizācijas un citos smalkos tehnoloģiskajos procesos.

Svarīgas piezīmes

  • Ļoti augstā temperatūrā ir svarīgi rūpīgi izvērtēt, kāds gumijas tips tiks izmantots konkrētajā sistēmā. Tas pats attiecas uz eļļu, ja tā ir daļa no tehnoloģiskā procesa, jo eļļa var šķīdināt dažu tipu gumiju.
  • Sūknējot dažādu tipu eļļu, jāievēro piesardzība, kad tiek izvēlēts motora lielums, jo, mainoties temperatūrai, stipri mainās šķidruma viskozitāte.
  • Karsta ūdens sūknēšana bieži rada problēmas sakarā ar pārāk zemu sūkņa ieplūdes spiedienu, kas ir saistīts ar kavitācijas risku sūknī.

Saistītie produkti
Kontakti
Vietējais pārdošanas uzņēmums

Telefons

(+371) 6714 9640
Vietējais servisa uzņēmums

Telefons

(+371) 6714 9640