Siltumsūkņi

Pārskats

Pārskats

Līderis atjaunojamās enerģijas jomā
GRUNDFOS ir līderis atjaunojamās un ilgtspējīgās siltumsūkņa sistēmās lietojamo hidraulisko risinājumu jomā. GRUNDFOS palīdz jums izstrādāt un optimizēt efektīvus siltumsūkņus, kas samazina ietekmi uz vidi, daloties savā pieredzē un cieši ar jums sadarbojoties visos projektēšanas un ražošanas procesos.

Taupiet enerģiju, taupiet naudu
GRUNDFOS produkti ir optimizēti siltumsūkņa darbībai, lai apmierinātu augsta ražīguma un zema enerģijas patēriņa prasības. Tas nozīmē, ka ikkatru gadu varat samazināt siltumsūkņu enerģijas patēriņu, ļaujot saviem klientiem ietaupīt enerģiju un naudu. Plaša produktu testēšana reālos siltumsūkņa darbības apstākļos skaidri apliecina, ka GRUNDFOS sūkņu tehnoloģija ir vislabākā visos aspektos.

Risinājumi

Pievienota vērtība, izmantojot GRUNDFOS tehnoloģiju

Komerciālā perspektīva

 • Kompetence un izstrādes atbalsts
 • Uzmanība uz novatoriskiem, energoefektīviem un ilgtspējīgiem risinājumiem
 • Plašs produktu sortiments siltumsūkņiem
 • Standarta un speciāli pielāgoti sūkņi un hidrauliskās sistēmas
 • Siltumsūkņa sistēmām (karstais un aukstais ūdens) optimizēti energoefektīvi sūkņi
 • Ilgs ekspluatācijas laiks ekstrēmos apstākļos

Tehniskā perspektīva

 • Enerģijas ekonomija līdz pat 70% apmērā salīdzinājumā ar standarta sūkņiem
 • Augsts ražīgums un augsts drošums visos apstākļos
 • Modelētos ģeotermālos apstākļos un realitātē attiecībā uz vidi, temperatūru, ieslēgšanas/izslēgšanas frekvenci u.c. parametriem pārbaudītas siltumsūkņa sistēmas.
 • Stipri un korozijizturīgi materiāli
 • Piemērotība ūdens-glikola šķīduma un cita speciāla šķidruma sūknēšanai
 • Papildu funkcijas, piemēram, ventilācija, sadales vārsts vai alternatīvi savienojumi

 

Izpratne
Jaunumi
Kontakti
Tirdzniecibas birojs

Sazinieties ar mums

Telefons

(+371) 6714 9640
Servisa centrs

Sazinieties ar mums

Telefons

(+371) 6714 9640