Plūdu kontrole

Pārskats

Pārskats

Piekrastes un iekšzemes applūdinājuma potenciālā bojājuma ierobežošanai ir nepieciešams uzticams sūknēšanas risinājums. No drošas plūdu kontroles aspekta daudz kas ir likts uz spēles – pirmām kārtām runa ir par cilvēku, viņu māju, ražošanas līdzekļu, sējumu un mājlopu aizsardzību. Un ilgākā laika periodā piemēroti plūdu kontroles risinājumi var novērst dzeramā ūdens apgādes sistēmu piesārņojumu, infrastruktūras bojājumus un potenciālo bada risku.

Risinājumi, uz kuriem var paļauties
Apvienojot tehnisko meistarību, nozares vadību un uz risinājumu vērstu produktu izstrādāšanu, GRUNDFOS var piedāvāt sūkņus un kontroles risinājumus šo sarežģīto prasību apmierināšanai.

Pieredze ir uzkrāta, sadarbojoties ar vietējiem inženieriem-konsultantiem un inženieriem-konstruktoriem, kuriem ir vajadzīgās zināšanas, prakse un prasme strādāt attiecīgajā tirgū. Un laika gaitā mūsu speciālisti ir radījuši uzticamus plūdu kontroles risinājumus katrā konkrētajā gadījumā, un rezultāti var būt noderīgi arī citās vietās pasaulē.

Sūkņi, kas strādā
Plūdu kontroles sūknēšana ir saistīta ar prasību nodrošināt tādus sūkņu risinājumus, kas spēj tikt galā ar maksimālu caurplūdumu zemā spiedienā. GRUNDFOS jaudīgie aksiālie jauktas plūsmas sūkņi plūdu kontrolei ir īpaši paredzēti intensīvai lietošanai sūkņu stacijās, ostas pārvaldības un lietusgāžu noteces tvertņu risinājumos.

Lietusgāžu noteces tvertnes
Lietusgāžu noteces tvertnes ir efektīvs paņēmiens maksimumplūsmu samazināšanai un lietusūdens noteces caurplūduma līdzsvarošanai kanalizācijas sistēmā. GRUNDFOS sūkņu un vadības risinājumi garantē uzticamu un automātisku lietusgāžu noteces tvertņu darbību neatkarīgi no lieluma. Tad, kad hidrauliskā slodze ir samazināta un ir pieejama caurlaides spēja, var panākt ļoti efektīvu notekūdeņu pārsūknēšanu.

Uzlabota modelēšana
Lai nodrošinātu plūdu gadījumu kontroli, bieži vien ir nepieciešama rūpīga plānošana. Projektēšanas stadijā lietojot uzlabotās datorizētās šķidruma dinamikas (Computational Fluid Dynamics – CFD) modelēšanas, ir iespējams pielāgot sūkņu risinājumus, kas var būt piemēroti lielu virszemes ūdens un lietusūdens plūsmu pārvietošanai – un garantēt, ka tas tiešām strādās.

Globāla pieredze
Ar sekmīgiem plūdu kontroles projektiem atsevišķās visvairāk ietekmējamās pilsētās Korejā, Dubajā, Indonēzijā, Malaizijā, Ķīnā, Indijā, Beļģijā, Dānijā, Amerikas Savienotajās Valstīs un citur mēs zinām, kāda ir šī problēma un kā to var atrisināt – ar vienlīdz lielu kompetenci sniedzot pakalpojumus klientiem globāli gan 50 Hz, gan 60 Hz tirgum.

Kompetence ikvienā stadijā
GRUNDFOS var sniegt speciālista zināšanas, lai palīdzētu apmierināt nepieciešamos darba parametrus, no sākotnējās vajadzību noteikšanas, projektēšanas, ieteikumiem par sūknēšanas risinājuma ražīguma iestatīšanu un stratēģiju, uzstādīšanu, darbību un tehnisko apkopi. GRUNDFOS līgumi par nodošanu ekspluatācijā garantē pareizu uzstādīšanu, savukārt servisapkalpošanas līgumi aptver visus iespējamos aspektus un dod iespēju nodrošināt optimālu darbību, no plānotas tehniskās apkopes līdz rezerves detaļām.

Dokumentācija

Lejupielāde


lietusgāžu noteces tvertnes

Lietusgāžu noteces tvertņu konstrukcija

GRUNDFOS instrukcija "Lietusgāžu noteces tvertņu projektēšana – ieteikumi un izkārtojums" aptver visus lietusgāžu noteces tvertnes projektēšanas aspektus, no izmēru noteikšanas līdz uzstādīšanai.


GRUNDFOS tehniskais raksts

Tehniskais raksts

Plūdu kontroles sūkņu staciju projektēšanas ieteikumi


GRUNDFOS aksiālie un jauktas plūsmas sūkņi

GRUNDFOS KPL un KWM

Aksiālie un jauktas plūsmas sūkņi liela apjoma ūdens sūknēšanai


notekūdeņu pārsūknēšana

Notekūdeņu pārsūknēšana

Īsa informācija un teorija par infrastruktūras optimizēšanu.


Atsauksmes par GRUNDFOS plūdu kontroli

Atsauksmes par plūdu kontroli

GRUNDFOS speciālās zināšanas dod iespēju piedāvāt piemērotu risinājumu. Lasiet šajā dokumentā no dažādām pasaules malām saņemtas atsauksmes par GRUNDFOS plūdu kontroles risinājumiem.


ūa profils

Atgriezties...

Un sk. lielāku attēlu. GRUNDFOS brošūra par ūdensapgādes jautājumiem.


Gadījumi
Atsauksmes

KJI GRUNDFOS – no visas pasaules saņemtas atsauksmes par plūdu kontroles projektiem.

Koncerna GRUNDFOS uzņēmumam KJI ir vienreizēja vēsture plūdu kontrolei paredzēto sūkņu un risinājumu piegādāšanai visā pasaulē. Informācija par atsevišķiem projektiem parāda šo risinājumu mērogu un panākumus.

GRUNDFOS uzņēmums KJI ir sekmīgi uzstādījis sūkņu stacijas daudzās vietās pasaulē, pie tam runa ir gan par jaunām sistēmām vietās, kur ir sarežģīti veikt detaļu nomaiņu, gan par atjaunošanas projektiem. Visus šos projektus raksturo enerģijas patēriņa un darbības optimizācija, izmaksu ekonomija, kā arī prasība, ka tiem jāapmierina lietusūdens novades nākotnes prasības.

Cīņa ar palielinātām lietusūdens plūsmām

2010. gada pirmajā ceturksnī YCC GRUNDFOS saņēma pasūtījumu no Ņūportas, Rodas salas (ASV), uzstādīt lietusūdens sūkņu staciju ar atšķirīgu caurlaides spēju mainīgām spiediena un plūsmas prasībām, lai nodrošinātu aizsardzību lietusūdens pārgāznei un ūdens izlaidei okeānā.

GRUNDFOS nodrošināja:

  • Pirmspārdošanas konsultācijas
  • Sūkņu stacijas konstrukcija
  • Nokomplektētas sūkņu stacijas piegāde
  • Uzstādīšanas uzraudzība
  • Nodošana ekspluatācijā

GRUNDFOS sūkņu stacijas risinājums:
GRUNDFOS piegādātie KJI atūdeņošanas sūkņi atbilda iepriekš norādītajām prasībām. Sūkņi ir pilnīgā darba kārtībā.

Slapjās šahtās lietojamas aksiālas plūsmas iekārtas:
Darbības apstākļi #1 = 13,500gpm @ 9.5’ft TDH
Darbības apstākļi #2 = 28,500gpm @ 10.1’ft TDH

Aksiālais sūknis KJI KPL-50hp-14T

Aksiālais sūknis KJI KPL-120hp14T

2 sūkņu komplekti

2 betona sūcējcaurules nerūsošā tērauda balstplātnes

GRUNDFOS KJI sensora moduļi eMAP

Notekūdeņu sūkņu stacijas atjaunošana

2010. gada vidū YCC GRUNDFOS saņēma pasūtījumu no ASV Strīteras pilsētas Illinoisas štatā saistībā ar jaunas notekūdeņu sūkņu stacijas būvi, lai modernizētu Strīteras ūdens attīrīšanas staciju, kuru raksturo mainīgas spiediena un plūsmas prasības.

Atrašanās vieta: Strītera, ILL.

Pasūtīšanas datums: 2010. gada 2. ceturksnis

YCC GRUNDFOS pārst.: YCC Čikāgas birojs

GRUNDFOS nodrošināja:

Pirmspārdošanas konsultācijas

Sūkņu stacijas konstrukcija

Nokomplektētas sūkņu stacijas piegāde

Uzstādīšanas uzraudzība

Nodošana ekspluatācijā

GRUNDFOS sūkņu stacijas risinājums:
GRUNDFOS piegādātie iegremdējamie sūkņi GEF atbilda iepriekš norādītajām prasībām. Sūkņi tika nodoti ekspluatācijā un strādāja no 2010. gada beigām.

Slapjā šahtā uzstādāmas iekārtas:
Darbības apstākļi = 2510gpm @ 63’ft TDH

Slapjā akā iegremdējami sūkņi:
GEF S2.100.200.520.4.62

3 sūkņu komplekti

3 komplekti automātiskās fiksācijas savienotājuzmavu, virzošo sliežu un kravas ķēžu

GRUNDFOS speciālā vadības ierīce IO 111

Nogok Li sūkņu stacija aizsargā Dienvidkorejas Juņčuņas rajonu no potenciālajiem katastrofālajiem plūdiem.

Imdžinas upē pastāv augsta plūdu katastrofas bīstamība, jo upes baseins ir dziļš un ūdens plūsma ir strauja. 20. gadsimta deviņdesmito gadu beigās plūdos gāja bojā 128 cilvēki un cieta vairāk nekā 31.000 cilvēku, tika nodarīti zaudējumi 1 miljarda ASV dolāru apmērā.

GRUNDFOS KJI nodrošināja:

Pirmspārdošanas konsultācijas

Atbalsta sūkņu stacijas konstrukcija

Nokomplektēta sūkņa un kolonnas caurules piegāde

Uzstādīšanas uzraudzība

Ar nodošanu ekspluatācijā un tehnisko apkopi saistīta apmācība

Sūkņu stacijas risinājums:
Pēc sūkņu stacijas pabeigšanas lokālās stiprās lietusgāzes var ievadīt Imdžinas upē, tādējādi pasargājot Juņčuņas rajonu.

Sūkņa modelis: 1800KWM850 18T66 - 4 vienības

Motors: 850kW * 18P * 6600 * 60Hz

Ražīguma punkts: Q 390m3/min, ja H 9.8

Pielietojums: Lietusūdens

Sūkņiem motora balstenī ir divkārša blīvējuma sistēma. Ja ūdens nonāk motora balstenī caur kabeļa ieeju, tas nevar iekļūt motorā blīvējuma sistēmas dēļ, proti, tas var strādāt avārijas situācijās bez jebkādas ietekmes.

Uzstādītais kavitācijas novēršanas konuss mazina vibrācijas, troksni, kā arī novērš kavitāciju.

Sūkņu stacijas atjaunošana Čikāgā, ILL, ASV

GRUNDFOS piegādāja sūkņus Illinoisas Transporta pārvaldei sūkņu stacijas #27 atjaunošanas ietvaros. Pasūtījums tika veikts ar YCC starpniecību 2010. gada 3. ceturksnī, sūkņi bija jāuzstāda 2011. gada 3. ceturksnī.

GRUNDFOS nodrošināja:

Pirmspārdošanas konsultācijas

Sūkņu stacijas konstrukcija

Nokomplektētas sūkņu stacijas piegāde

Uzstādīšanas uzraudzība

Nodošana ekspluatācijā (sūkņi uzstādīti 2011. gada 3. ceturksnī)

GRUNDFOS sūkņu stacijas risinājums:
GRUNDFOS piegādāja pilnīgu sūkņu risinājumu rekonstruētajai un modernizētajai aksiālajai/jauktas plūsmas lietusūdens sūkņu stacijai Illinoisas Transporta pārvaldes sūkņu stacijai #27.

Galvenās sūkņu iekārtas: Darbības apstākļi = 30,000gpm @ 49’ft TDH

Iegremdējami aksiālie/jauktas plūsmas sūkņi: KJI KWM-540hp-12T41

Daudzums: (9) sūkņi

Daudzums: (8) sūcējcaurules kolonnas

Daudzums: (8) GRUNDFOS KJI sensora moduļi eMAP

Daudzums: (8) iekārtas uz celšanas troses un energoapgādes kabeļa stiprinājuma montāžas komplekti.

Kontakti
Vietējais pārdošanas uzņēmums

Telefons

(+371) 6714 9640
Vietējais servisa centrs

Telefons

(+371) 6714 9640