Kāpēc JP sūknis ātri ieslēdzas un izslēdzas?

Ieplūdes līnijā var būt radusies sūce vai ūdenī ir gaiss. Pārbaudiet, vai ieplūdes līnijā ir pretvārsts un vai tas darbojas pareizi. Tikai Hydrojet: spiedientvertnes sākotnējā uzpilde var būt nepareizi konfigurēta. Pārbaudiet sākotnējo uzpildi, lai pārliecinātos, ka regulēšanas vērtības atbilst ekspluatācijas instrukcijām. Lūdzu, konsultējieties ar kvalificētu uzņēmumu par šādu darbu veikšanu.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati