Vai ir iespējams regulējama ātruma sūkņa galvu uzstādīt neregulējama sūkņa korpusā?

Nē, tas nav iespējams, jo korpuss un galva ir konstruēti tā, ka tiem ir vienam otram jāatbilst.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati