Vai SQ/SQE ir nepieciešams manuāli restartēt pēc noteikta automātiskās restartēšanas mēģinājumu skaita?

Bojājuma gadījumā, SQ veiks neierobežotu restartēšanās mēģinājumu skaitu. Tiklīdz bojājums ir novērsts, sūknis uzsāks normālu darbību.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati