Grundfos Vērtības

SUSTAINABLE

ILGTSPĒJA

Grunfos uzņēmējdarbība kļūst aizvien atbildīgāka un ilgtspējīgāka. Mēs izstrādājam produktus un risinājumus, kas mūsu klientiem palīdz saglabāt dabas resursus un mazināt ietekmi uz klimatu. Mums sabiedriskajā dzīvē ir aktīva loma. Grundfos ir sociāli atbildīgs uzņēmums. Mēs rūpējamis par saviem darbiniekiem – arī par tiem, kuriem ir īpašas vajadzības.

OPEN AND TRUSTWORTHY

ATVĒRTĪBA UN UZTICAMĪBA

Mēs, Grunfos darbinieki, rīkojamies saskaņā ar saviem vārdiem. Mūsu savstarpējā komunikācija ir atklāta un godīga, un tādā pašā veidā mēs komuicējam arī ar apkārtējo pasauli. Mēs skaidri atklājam faktus pat tad, ja tie nav patīkami.

FOCUSED ON PEOPLE

VĒRSTI UZ CILVĒKIEM

Grundfos ir mūsu cilvēki. Mēs attīstam personību. Ikvienam Grundfos darbiniekam ir darba spars un potenciāls. Ikvienam ir ietekmes spējas.
Ikvienam ir jājūtas cienītam un novērtētam.

INDEPENDENT

NEATKARĪGS

Poul Due Jensen fonds tagad un turpmāk būs Grundfos galvenais akcionārs.
Peļņa ir līdzeklis izaugsmei, nevis pašmērķis. Mēs nodrošinām stabilu finansiālo pamatu.

PARTNERSHIP

PARTENRATTIECĪBAS

Grundfos rada vērtības, pateicoties ciešai sadarabībai ar klientiem, piegādātājiem un citām ieinteresētām pūsēm.
Mēs esam globāls uzņēmums, kas veidots uz vietējās uzņēmējdarbības bāzes.
Mēs uzskatām, ka šī daudzveidība sekmē inovācijas un izaugsmi.

RELENTLESSLY AMBITIOUS

NERIMSTOŠA MĒRĶTIECĪBA

Grundfos uzņēmumā mēs vienmēr tiecamies pēc jauniem izaicinājumiem, lai izveidotu labākus risinājumus. Mēs lepojamies ar to, ka varam nodrošināt izcilu kvalitāti visam tam, ko mēs darām. Mēs uzņemamies vadību un ieviešam nākotnes jauninājumus jau šodien


    Facebook Twitter LinkedIn