Grundfos logo

«Grundfos» logotips un Arhimēda ūdens skrūve

«Grundfos» logotips ir Arhimēda skrūves vienkāršota skice. Arhimēds (287.-212. g.p.m.ē.) bija grieķu matemātiķis un fiziķis. Viņš izgudroja paņēmienu ūdens pacelšanai no ezera vai upes ar skrūves palīdzību, un tādējādi lielā mērā tika atvieglota ūdensapgāde.

«Grundfos» logotipa ideja radās 1940. gadā, kad viens no darbiniekiem ievēroja CP3 sūkņa iekšpuses un Arhimēda skrūves pārsteidzošo līdzību.

1955. gadā logotips kļuva par reģistrētu prečzīmi.

2001. gadā logotips tika modernizēts. Jaunā dizaina izstrādāšanas pamatā likts vecais logotips, kas ir plaši pazīstams gan valstī, gan starptautiskā mērogā.
«Grundfos» – tā ir dinamiska organizācija, kas pastāvīgi attīstās. Mūsu jaunās identitātes dizains ir veidots tā, lai atspoguļotu pamatdarbību.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati