Think ahead

file

«Grundfos» allaž koncentrē uzmanību uz ilglaicīgu perspektīvu.

Ar savu tehnoloģisko tālredzību mēs ne vien ieņemam vadošās pozīcijas tirgū, bet arī raugāmies uz jūsu darbību no perspektīvas viedokļa. Mēs domājam uz priekšu un kopā ar patērētāju izstrādājam risinājumu, kas būs pats funkcionālākais un ekonomiskākais ilglaicīgas ekspluatācijas gaitā. Darījumu attiecības ar «Grundfos» ir viens no sadarbības veidiem, kā arī ilglaicīgs atbalsts.

Mūsu perspektīvās domāšanas ievirze tiek atbalstīta sabiedrības līmenī, jo visi darbinieki ir mudināti dot savu ieguldījumu jaunu ideju ģenerēšanā. Tāpat «Grundfos» seko, lai ikviens strādājošais pastāvīgi celtu savu kvalifikāciju.

Un mūsu saistības attiecībā uz perspektīvu domāšanu apiet pilnu loku, jo iegūtos līdzekļus reinvestējam nākamo risinājumu izstrādāšanā.

PLĀNOŠANA NĀKOTNES INTERESĒS

Jauni risinājumi.
Lai novērstu sekas, kas ir saistītas ar sūkņa darbību bez šķidruma, visu laiku būtu jātur pirksts uz slēdža. "LiqTec" ir pievienojams aizsargslēdzis, kurš pastāvīgi kontrolē, vai sūknī ir šķidrums. Līdzko sensors atklāj, ka nav šķidruma, "LiqTec" izslēdz sūkni.

Servisapkalpošanas sniedzēji
«Grundfos» uzskata servisapkalpošanu par ko tādu, kas jānodrošina ātri, efektīvi un elastīgi – un par adekvātu cenu. Daudzi klienti var ietaupīt prāvus līdzekļus, izvēloties sūkņu piegādātāju, kas piedāvā vispieņemamāko servisapkalpošanas līgumu.

Tas attiecas arī uz pašvaldībām, kas lielā mērā var samazināt izdevumus, noslēdzot ar «Grundfos» servisapkalpošanas līgumu. Šādos līgumos ir paredzēta pilnīga gadskārtējā pārbaude un kārtējā tehniskā apkope tādās iekārtās kā, piemēram, notekūdeņu attīrīšanas sistēmas un sūkņu stacijas.

Darbinieku apmācība
Jaunizveidotā Pola Dū Jensena akadēmija palīdz «Grundfos» darbiniekiem pastāvīgi pilnīgot savas zināšanas un iemaņas. Mūsu darbinieki no dažādām pasaules vietām ierodas akadēmijā, lai apgūtu uz klientu vērstu komunikācijas prasmi, klientu pasūtījumu izpildes pārvaldību, kā arī papildinātu savas zināšanas citās jomās. Tas tiek darīts, lai klienti varētu saņemt pakalpojumus visaugstākajā līmenī.

Sūkņa ilglaicīgas ekspluatācijas izmaksu aprēķināšana
Īpašumtiesību izmaksas parāda sūkņa, uzstādīšanas un ekspluatācijas kopējās izmaksas izstrādājuma kalpošanas laikā. Izmantojot īpašumtiesību izmaksu modeli, «Grundfos» palīdz celt jūsu uzņēmuma rentabilitāti ilgā laika posmā. Tiek sniegts atbalsts daudzu lēmumu pieņemšanas procesā, sākot no sūkņu iekārtas konstrukcijas un beidzot ar servisapkalpošanu un ikdienas ekspluatāciju.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati