Be responsible

file

Uzņēmumā «Grundfos» labi apzinās, cik liela nozīmē ir atbildībai tiklab attiecībā uz vidi, kā arī pret cilvēkiem, kuriem līdzās mēs dzīvojam, strādājam un ar kuriem sadarbojamies.

ūpes par vidi ir ietvertas visās darījumu attiecībās un nav nošķiramas no «Grundfos» risinājumiem. Tiek plānoti īpaši pilna cikla risinājumi. Notiek aktīvi meklējumi un tiek saņemta attiecīgā vides aizsardzības sertifikācija, visas darbības pamatā ir šo norādījumu stingra ievērošana.

Liela uzmanība tiek pievērsta materiālu izvēlei, un tiek veidoti atkārtoti izmantojami izstrādājumi. Katru jaunu sūkņu paaudzi raksturo vēl lielāks enerģijas patēriņa samazinājums.

Tomēr atbildība sniedzas tālāk par vides aizsardzību. Izmantojot savu globālo tīklu, «Grundfos» vienmēr uzmanības centrā izvirza labklājību un cilvēku iesaistīšanu. Runa ir ne vien par cilvēkiem pašā uzņēmumā un tirgū, bet arī par visplašāko sabiedrību. «Grundfos» saglabā atklātumu un pieejamību, labprāt atbildot uz visiem jautājumiem, ko cilvēki vēlas noskaidrot par mums.

SAVU ATBILDĪBU UZTVERAM NOPIETNI

«Grundfos» ir globāls uzņēmums.
Tomēr uzskatām, ka nav viena globāla darījumu vešanas veida – tieši tāpēc ir izveidots tirdzniecības un servisapkalpošanas sabiedrību tīkls, kas aptver visu pasauli. Uzņēmums «Grundfos» allaž ir centies apvienot globālās un vietējās darba metodes. Tāpat kā sūkni ir iespējams pielāgot visdažādākajām vidēm, tāpat to var «Grundfos».

Reciklēšanas iespēja
Domājot par pastāvīgu attīstību, «Grundfos» uzskata, ka vienmēr ir iespējama pilnīgošanās. Sūkņi ir veidoti tā, ka pēc to ekspluatācijas pabeigšanas izejmateriālus var atdalīt un pārstrādāt atkārtoti. Tipiska «Grundfos» sūkņa materiālus otrreizēji pārstrādā 90 līdz 98% apmērā.

Vides aizsardzības sertifikācija
«Grundfos» lepojas ar to, ka attiecībā uz produkciju ir izpildīti ISO 14001 sertifikācijai un EMAS reģistrācijai izvirzītie standarti. Tas apliecina uzņēmuma saistības un atbildību par vidi saudzējošu ražošanu. Šādas saistības sākas no risinājuma sākšanas līdz pat varbūtējai otrreizējai izmantošanai vai likvidēšanai.

Atbalstāmi risinājumi
"SQ Flex" ir vidi saudzējoša ūdensapgādes sistēma attālākām apdzīvotajām vietām. To ir iespējams pielāgot lietotāja īpašām prasībām, kā enerģijas avotu izmantojot vēju vai sauli vai arī tos apvienojot atbilstīgi konkrētās vides laika apstākļiem. Ja daba nespēj nodrošināt vajadzīgo enerģiju, "SQ Flex" var atgriezties pie ģeneratora vai akumulatora barošanas.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati